Sint-Jan

Kerk en overzichtsbeeld Sint-Jan

Sint-Jan is feitelijk een uitbreiding van de stad Ieper buiten de vestingwallen. Het werd voor het eerst vermeld in 1266, als parochia Sancti Johannis Yprensis. In 1523 was sprake van Sint-Jans buyten Ypre.

Na 1237 werd hier het voorheen in de stad gelegen leprozenhuis gevestigd, bekend als Hoge Zieken, aangezien het op een heuvel lag. In 1637 werd het leprozenhuis gesloten, maar de nederzetting in de omgeving was tot een dorpje uitgegroeid. In 1825 werd het een afzonderlijke gemeente en in 1839 een afzonderlijke parochie, die zich afsplitste van de Sint-Jacobsparochie.

Het dorp werd geheel verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog, vooral in 1915. Na de oorlog werd het dorp herbouwd, voornamelijk volgens de vooroorlogse indeling.

Tal van militaire begraafplaatsen, oorlogsmonumenten en dergelijke herinneren aan deze tijd.

(Bron: Wikipedia)