SAVE-charter

Op maandag 9 mei 2016 ondertekende stad Ieper het SAVE-charter steden en gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Dit charter beoogt een grotere verkeersveiligheid voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. De stad was hiermee de 66ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekende. In kader van deze ondertekening werd een actieplan opgesteld, dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad. In het actieplan zijn 17 concrete acties opgenomen, dit betreft onder andere een verkeersongevallenanalyse, de opmaak van schoolroutekaarten, inventarisatie van de missing links in de binnenstad,..

Onderteking save charter


Contactinformatie