Samenstelling cultuurraad

De Cultuurraad telt momenteel 130 verenigingen die lid zijn en 5 individuele leden.
Zij vormen de Algemene Vergadering en zijn ingedeeld in 13 werkgroepen:
 
 • werkgroep beeldende kunst
 • werkgroep beeldexpressie
 • werkgroep culturele vrijetijdsbesteding
 • werkgroep cultuurspreiding
 • werkgroep geschiedenis
 • werkgroep instrumentale muziekverenigingen
 • werkgroep koren
 • werkgroep natuur
 • werkgroep opvoeding en gezin
 • werkgroep socio-culturele verenigingen centrum
 • werkgroep socio-culturele verenigingen noord
 • werkgroep socio-culturele verenigingen zuid
 • werkgroep toneel en dans
 
Elke werkgroep heeft één afgevaardigde in de Raad van Bestuur.
 

De Raad van Bestuur bestaat uit volgende leden (actualisatie november 2021):

 • Edith Carpentier
 • Jozef Clarys
 • Dirk Coutigny, penningmeester
 • Nicole Decrock
 • An Desomer
 • Valentijn Despeghel, schepen
 • Monique Devos
 • Vera Devos
 • Caroline Duhayon
 • Kris Lazeure
 • Stefaan Lazoore, ondervoorzitter
 • Frans Lignel 
 • Gilbert Ossieur, voorzitter
 • Gunter Pertry
 • Stefaan Pinket
 • Dirk Raes
 • Fernand Rambour
 • Liesbeth Vanhove
 • Els Verlinde
 • Sven Geldof (afdelingshoofd vrije tijd & ontwikkeling)
 • Thomas Schotte (medewerker vrije tijd & ontwikkeling)