Riolerings- en wegenwerken Zwaanhofweg

8 mei 2023

Vanaf 5 juni 2023 t.e.m. eind januari 2024 worden er riolerings- en wegenwerken uitgevoerd in de Zwaanhofweg (tussen Oostkaai en Rozendaalstraat) 

Verkeershinder

De Zwaanhofweg wordt over de volledige breedte opengebroken om nieuwe rioolbuizen te leggen. Daardoor zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.
De bedrijven blijven zo optimaal mogelijk bereikbaar, de werken worden in fases uitgevoerd. Momenteel is men aan het werk in fase 1, meerbepaald de Zwaanhofweg tussen Oostkaai en de oprit van het bedrijf Ypcar. De Zwaanhofweg is hierdoor doorlopend zowel voor alle voertuigenverkeer als voor fietsers. 

Van de verkeerslichten aan de Noorderring tot in de Rozendaalstraat is 2-richtingenverkeer mogelijk.
De duur van de werken van de Oostkaai tot aan de Rozendaalstraat wordt ingeschat tot ongeveer maart – april 2024. Pas daarna zal de bereikbaarheid van de Rozendaalstraat wijzigen.

Iedere deelfase in de Zwaanhofweg wordt stelselmatig afgewerkt waarbij de desbetreffende bedrijven hun toegang dan krijgen via het nieuw stuk aangelegde weg.

Huidig geldende omleiding: