Reglementeringen van toepassing op alle stedelijke begraafplaatsen

Volgende reglementeringen zijn van toepassing op alle stedelijke begraafplaatsen van groot-Ieper:

De graftekens op de grafkelders moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • lengte: max. 2,20 m en een maximum breedte van het hoofdgedeelte van 0,50 m;
 • breedte max. 0,90 m.
 • minimumdikte van de grafdeksteen is vastgesteld op 8 cm.
 • hoogte: max. 1,50 m (boven het peil van de weg).
 • de afstand tussen de graftekens aan de aanpalende concessies kan aan de zijkanten tussen de 10 à 20 cm bedragen.
 • de tussenruimte dient aangevuld te worden met gestabiliseerd zand zodanig dat de aarde bedekt is; elke concessiehouder vult één zijkant aan, nl. naast de vroeger toegekende concessie of aan de rand van het perk.

De graftekens op de urnekelders moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • De afmetingen waaraan de grafsteen moet voldoen op een urnenkelder zijn 50 cm op 50 cm en 8 cm dik.
 • Op de grafsteen en in de ruimte rond de deksteen mag geen enkele vaste constructie geplaatst worden.
 • De oppervlakte rond de urnenkelders wordt door de stad afgewerkt met leisteenschilfers, type steenroos, kaliber 30-60. Die leisteenschilfers mogen niet weggenomen worden en het is niet toegelaten niet-conforme leisteenschilfers, kiezelstenen of andere grondbedekking op de urnenvelden aan te brengen.
 • De concessiehouder heeft de verplichting het urnenveld te onderhouden.

Bloemstukken, bloembakken, ... :

 • Alle bloembakjes moeten steeds door de eigenaar onderhouden worden, zo niet zullen ze door de begraafplaatsmedewerker verwijderd worden.
 • De bloempotten en bloemstukken met natuurlijke bloemen die ter gelegenheid van Allerheiligen geplaatst werden, worden vanaf 1 december daaropvolgend weggenomen en worden eigendom van het stadsbestuur.
 • Artikel 16.6 van de zonale politieverordening van arro-Ieper: Op voorwaarde dat dit niet hinderend is voor andere bezoekers mogen er bloempotten geplaatst worden op de steenslag of op het gras vóór het grafmonument, bij het columbarium, urnenveld of op de strooiweide. Het is evenwel niet toegestaan om putten te maken in de steenslag of in het gras van de omgevingsaanleg. Bij een overtreding worden de potten weggenomen en wordt het gras en de omgevingsaanleg hersteld. De eventuele kosten zullen worden aangerekend aan de overtreder.
 • Op de ruimte vóór de grafkelder mogen er geen permanente, niet verwijderbare bloembakken, ornamenten of boordstenen geplaatst worden. Het is verboden om er kuilen te maken om er tijdelijk of permanent bloemen of planten te plaatsen.

Contactinformatie