Recyclagepark

Op het containerpark kunt u als particulier met volgende afvalstoffen terecht:

Gratis afvalsoorten:

 • Bol glas
 • Papier en karton
 • PMD (in zakken)
 • Klein gevaarlijk afval
 • Metalen
 • Textiel
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
 • Harde plastics
 • Piepschuim


Te betalen afvalsoorten:

 • Grofvuil
 • Houtafval
 • Gesorteerd bouw- en sloopafval
 • Cementgebonden asbestafval

 

Meer info: https://www.ivvo.be/ieper

Er is enkel toegang met je identiteitskaart.

De openingsuren zijn ook te raadplegen via de mobiele app Recycle! 
Opgelet: aanvoeren is slechts toegelaten tot 15 minuten voor het sluitingsuur.