Krijg hulp bij bodemverontreiniging of mazoutlek

10 juli 2024

Kreeg jij te maken met een mazoutlek of bodemverontreiniging? Dan heb je misschien recht op een financiële tussenkomst of andere hulp van Promaz. 

Iedereen die geconfronteerd werd met bodemverontreiniging of een mazoutlek, kan (financiële) hulp aanvragen bij Promaz. Promaz ondersteunt niet alleen financieel, maar voert ook zelf bodemsaneringswerkenuit. Voor de bodemsaneringswerken en de (financiële) hulp kan de eigenaar van de grond een aanvraag indienen.

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag in voor 28 februari 2025 via www.promaz.be/aanvraag-indienen/. Geen computer? Stuur je aanvraag via een aangetekend schrijven naar Promaz vzw, J. Bordetlaan 166, 1140 Evere. Meer info over de toe te voegen bijlagen vind je op het aanvraagformulier op www.promaz.be/aanvraag-indienen.

Kom jij in aanmerking?

Test op www.promaz.be/doe-de-test/ of jij in aanmerking komt voor steun of bel naar 0800 63 636.

Promaz-fonds

Promaz is een fonds dat tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen, als die ontstaan zijn door lekkende mazouttanks en/of –leidingen gebruikt voor de verwarming van gebouwen. Het fonds is een initiatief van de brandstoffensector en werkt onder de controle van de Bodemsaneringscommissie.

Meer info op www.promaz.be of via 0800 63 636.