Projecten ism het Europees Sociaal Fonds

Contact

Met dank aan extra middelen van het Europees Sociaal Fonds kunnen wij geregeld bijkomende projecten opzetten waardoor we vernieuwende acties kunnen opzetten of een specifieke doelgroep intensiever kunnen begeleiden. De middelen worden toegekend via projectoproepen van ESF Vlaanderen. Onderstaande projecten zijn momenteel bezig of worden binnenkort opgestart.

Nazorg artikel 60 § 7 Ieper-Poperinge

Dit project startte op 01.07.2015 en loopt ten einde op 31.12.2016. In dit samenwerkingsverband tussen OCMW Ieper, OCMW Poperinge en de VDAB zetten we intensieve trajecten op voor mensen die reeds aan het werk zijn met toepassing van artikel 60 § 7. Bedoeling is dat de deelnemers aan het eind van het traject kunnen doorstromen naar duurzaam werk of een passende opleiding, om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. 

Werk Werkt!

Met 'Werk Werkt!' gaan we een partnerschap aan met Argos vzw en VDAB. We begeleiden deelnemers uit huishoudens met een lage werkintensiteit en met kinderen aanwezig in het gezin, naar een steviger positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

De rode draad doorheen het hele traject is dat er gefocust wordt op 3 gebieden: werk, armoede en welzijn. Op deze manier komen we tot een integrale trajectbegeleiding op maat van de deelnemers. De volledige begeleiding wordt oplossingsgericht opgezet: we focussen op de successen, competenties en mogelijkheden. Daarnaast gaan we ook empowerend te werk: als de deelnemer en gezin het traject heeft doorlopen is het de bedoeling dat ze in staat zijn om alles zelf in handen te hebben en zelfstandig oplossingen kunnen zoeken bij moeilijkheden.

We voorzien om 30 trajecten per jaar te begeleiden en dus in totaal 60 trajecten over de projectperiode van 2 jaar. We gaan van start op 01.09.2016 met een eerste groep van 15 deelnemers.

Contact

Contactinformatie