Premie zonneboiler

Online aanvragen Maak een afspraak

Een zonneboiler bespaart tot 50 % voor het opwarmen van sanitair warm water en kan ook ingezet worden voor het verwarmen van de woning, indien de woning is voorzien van lage temperatuursverwarming.

Voorwaarden

 • Er kan een premie van 10% met een maximum van 400 EUR bekomen worden voor het plaatsen van een zonneboiler met zonnecollectoren voor de productie van sanitair warm water of verwarming van het gebouw. Voor zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming gebruikt worden, wordt geen premie gegeven.
 • De zonneboiler dient door een aannemer geplaatst te zijn.
 • De aannemer dient voor te komen op de lijst van Belsolar.
 • De plaatsing van de installatie dient in overeenstemming te zijn en uitgevoerd te worden volgens de bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken.
 • De installatie dient geplaatst te worden tussen zuidoost en zuidwest en heeft een hellingsgraad tussen 20° en 60°.
 • De installatie moet tenminste 10 jaar na installatie aanwezig zijn en kan onder geen enkel beding verwijderd worden. Zoniet zal van de toelagetrekkers die de verbintenissen niet nakomen, de toelage worden teruggevorderd, vermeerderd met de intrest vanaf de datum van de inbreuk.

Procedure

 • Het aanvraagdossier omvat een volledig ingevuld aanvraagformulier met een kopie van de factuur.
 • Het aanvraagdossier moet binnen het jaar na factuurdatum voorgelegd worden aan het stadsbestuur, milieudienst.

Meebrengen

 • Factuur zonneboiler

Bedrag

 • Er kan een premie van 10% van het investeringsbedrag met een maximum van 400 EUR bekomen worden in een gebouw.

Regelgeving

 • De stad behoudt zich het recht om de correcte aanwending van de premie te controleren
Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie