Premie voor onderhoud kleine landschapselementen voor landbouwers

Online aanvragen

De stad Ieper geeft sedert 1997 een toelage voor het beheer van kleine landschapselementen bij landbouwers.
Er is ook een toelage voor het aanplanten en het onderhoud van hagen, houtkanten en poelen. Dit gebeurt via een beheersovereenkomst die telkens 5 jaar loopt.

Het onderhoud van knotbomen wordt door de VLM niet betoelaagd. Omdat knotbomen in onze streek erg belangrijk zijn als typerend landschapselement, blijft deze toelage, zoals in het verleden, wel beschikbaar vanuit de stad Ieper.

Voorwaarden

 • De minimale stamomtrek van elke boom moet minstens 1 meter bedragen, gemeten op 1 tot 1,5 meter hoogte vanaf de bodem
 • De toelage wordt betaald in het jaar dat het werk (knotbeheer) wordt uitgevoerd en kan maximaal één keer om de 5 jaar aangevraagd worden
 • De te knotten bomen moet zich bevinden op het eigendom van de aanvrager
 • Enkel het knotten van tot knotboom omgevormde streekeigen loofbomen komt in aanmerking. Andere snoeivormen of soorten zijn uitgesloten
 • Het knotten moet zodaning gebeuren dat de boom alle normale kansen voor een verdere ontwikkeling als knotboom behoudt
 • Aanvraag indienen ten laatste 3 weken na het beëindigen van de werken

Procedure

 • Vul het digitale aanvraagformulier correct in of neem contact op met de dienst milieu
 • De aanvraag wordt pas in behandeling genomen na controle van de werken door de groendienst
 • De betaling kan pas uitgevoerd worden na goedkeuring van het Schepencollege

Bedrag

 • De toelage bedraagt 12,50 euro/knotboom, met een maximum van 20 bomen per jaar
 • De toelage bedraagt 0,50 euro/meter haag
 • De toelage bedraagt 1,25 eur/meter houtkant
 • De toelage bedraagt 75 euro/poel (25m2 tot 50m2) en 150 euro/pel (groter dan 50m2
 • De totale toelage wordt beperkt tot 250 euro/jaar
Online aanvragen

Contactinformatie