Premie voor kleine landschapselementen voor particulieren

Online aanvragen Maak een afspraak

De stad voorziet een toelage voor het beheer van knotbomen, voor zover de knotbomen zich bevinden binnen het landelijk gebied (op het gewestplan: gele en groene zones). Door deze nieuwe maatregelen wil de stad, naast de landbouwers, nu ook de particulieren steunen die op het platteland wonen en er op hun percelen knotbomen behouden en goed beheren.

Voorwaarden

  • De minimale stamomtrek van elke boom moet minstens 100 cm bedragen.
  • De toelage wordt betaald in het jaar dat het werk (knotbeheer) wordt uitgevoerd en kan maximaal één keer om de 5 jaar aangevraagd worden.
  • De te knotten bomen moet zich bevinden op het eigendom van de aanvrager.
  • Enkel het knotten van tot knotboom omgevormde streekeigen loofbomen komt in aanmerking. Andere snoeivormen of soorten zijn uitgesloten.
  • Het knotten moet zodaning gebeuren dat de boom alle normale kansen voor een verdere ontwikkeling als knotboom behoudt.

 

Procedure

  • Vul het digitale aanvraagformulier correct in of neem contact op met de dienst milieu
  • De aanvraag wordt pas in behandeling genomen na controle van de werken door de groendienst
  • De betaling kan pas uitgevoerd worden na goedkeuring van het Schepencollege

Bedrag

  • De toelage bedraagt 12,50 euro per knotboom, met een maximum van 20 bomen per jaar
Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie