Premie voor het plaatsen van een warmtepomp

Online aanvragen

Een warmtepomp is een elektrisch aangedreven apparaat dat de in de natuur aanwezige warmte benut om gebouwen te verwarmen. De beschikbare calorieën kunnen gewonnen worden uit lucht, oppervlaktewater en bodem.

Voorwaarden

 • De SPF (Seasanol Preformance Factor) of het gemiddeld rendement van een warmtepomp over een volledig stookseizoen wordt gevraagd bij de premieaanvraag.
 • De SPF’s moeten minimum volgende waarden bekomen voor een goede installatie:
  • verticale boringen: 4.5
  • horizontaal systeem: 4
  • directie-expansie systeem: 3
  • lucht/water: 3
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer die voorkomt in de lijst van het warmtepompplatform. De warmtepomp moet geplaatst zijn volgens de ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’
 • De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het condensorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511 of EN 255 of CETIAT, bedraagt minstens 80 % van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN62-003.
 • De producten genieten voor de hoofdfunctie van een waarborg van minstens 10 jaar.
 • De warmtepomp kan niet gebruikt worden voor koeling.

Procedure

 • Het aanvraagdossier omvat een volledig ingevuld aanvraagformulier met een kopie van de factuur en de vermelding van de SPF-waarde.
 • Het aanvraagdossier moet binnen het jaar na factuurdatum voorgelegd worden aan het stadsbestuur, milieudienst.

Meebrengen

 • Factuur

Bedrag

 • De subsidie bedraagt 10% van de totale kostprijs (inclusief BTW) van de installatie met een maximum van 400 EUR.
 • De subsidie is cumuleerbaar met andere toelagen op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen subsidies niet hoger is dan 100 % van de gemaakte kosten. Indien dit bedrag wordt overschreden zal de gemeentelijke subsidie verminderd worden.

Regelgeving

 • Code van de goede praktijk
Online aanvragen

Contactinformatie