Premie voor het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie

Online aanvragen Maak een afspraak

In nieuwbouw is ventilatie verplicht. Ventilatie met warmterecuperatie zorgt ervoor dat de warmte niet verloren gaat. Door te ventileren met een minderwaardig type (A, B of C) gaat enorm veel warmte verloren. Door het installeren van een ventilatie type D met warmterecuperatie wordt 75 % of meer van de warmte teruggewonnen uit de geventileerde vochtige lucht.

Voorwaarden

Alle systemen van balansventilatie met warmterecuperatie komen voor de subsidie in aanmerking.
De installatie moet :

 • minstens een rendement van 75% hebben conform EN 308 (rapport opgesteld door onafhankelijke instantie) en NBN D50-001. Dit rendement moet bepaald zijn bij een debiet van 0,35 volumewisselingen per uur.
 • een maximaal ventilatorverbruik hebben van 0,45 Wh/m3.

Procedure

 • De aanvraag gebeurt door middel van een hiertoe voorzien toelageformulier met toevoegen van:
  • Ondertekend inregelrapport is verplicht om ervoor te zorgen dat de vereiste debieten in elke ruimte zijn nagemeten.
  • Factuur van een aannemer (niet ouder dan 1 jaar) met volgende gegevens
 • Minstens een rendement van 75% hebben conform EN 308 (rapport opgesteld door onafhankelijke instantie) en NBN D50-001. Dit rendement moet bepaald zijn bij een debiet van 0,35 volumewisselingen per uur
 • Een maximaal ventilatorverbruik hebben van 0,45 Wh/m³
 • De installatie moet aan de regels van goed vakmanschap beantwoorden en beschikken over een inregelrapport.

Meebrengen

 • Factuur ventilatiesysteem
 • Inregelrapport

Bedrag

 • De subsidie bedraagt bij renovatie maximaal 750,00 euro of bij nieuwbouw maximaal 400,00 euro (en max. de helft van het gefactureerde bedrag)

Regelgeving

 • Code van de goede praktijk
 • De gemeente behoudt zich het recht om de correcte aanwending van de premie te controleren
 • Onderaan deze pagina kan je het volledige reglement nalezen
Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie