Premie voor de aankoop en gebruik van herbruikbare luiers

Online aanvragen Maak een afspraak

Baby's hebben dagelijks gemiddeld vijf luiers nodig. Het gemiddeld luierverbruik over de hele periode wordt geschat op 4.250 luiers. Een gebruikte wegwerpluier weegt gemiddeld 250 gram (50 g voor de wegwerpluier en 200 g ontlasting). In totaal komt dus 4.250 x 250 g = 1062 kg wegwerpluiers per kind in het restafval terecht.
Omgerekend per jaar wordt geschat dat Vlaanderen ongeveer 70.000 ton vuile wegwerpluiers moet verwerken. Daar komt nog een berg van meer dan 30.000 ton wegwerpincontinentiemateriaal van ziekenhuizen en bejaardentehuizen bij. In totaal gaat het om een berg van 100.000 ton. Deze fractie vult maar liefst 8,51% van de restafvalzak.
Alleen al om die reden worden het alternatief voor de wegwerpluier aangemoedigd. Er is immers een volwaardig duurzaam alternatief beschikbaar: de herbruikbare luier wordt steeds beter en gemakkelijker in gebruik.

Voorwaarden

  • Een startpakket ecoluiers aankopen met een minimum van 150 euro
  • De premie kan per kind slechts éénmaal uitgekeerd worden

Procedure

  • Aanvraagformulier online invullen of bezorgen aan de dienst milieu

Meebrengen

  • een kopie van de geboorteakte van het kindje
  • een aankoopbewijs van het startpakket 

Bedrag

  • Men krijgt een premie van 75 euro bij de aankoop van minimum 150 euro ecoluiers (startpakket)
Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie