Premie voor aanbrengen groendaken

Online aanvragen Afspraak maken

Groendaken zijn daken die hoofdzakelijk bestaan uit levende planten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. De begroeiing bestaat meestal uit grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen met paden en terrassen. Voor de aanleg van een dergelijk dak kunt u een premie verkrijgen van stad Ieper. De kostprijs van een groendak varieert van 50 tot 75 euro per vierkante meter.

Voorwaarden

 • De Ieperse premie is eenmalig en geldt voor een aangelegd of nog aan te leggen groendak na 1 januari 2014.
 • De toelage bedraagt 25 euro/m² met een maximum van 1.000 euro per aanvraagadres.
 • De premie is van toepassing voor zowel nieuwbouw en vernieuwbouw als bestaande particuliere woningen.
 • De premie geldt voor het plaatsen van extensieve groendaken die geen of weinig onderhoud vragen. De begroeiing beperkt zich tot mossen, vetplanten, grassen en kruiden die kan aangebracht worden op reeds bestaande gebouwen. 

Procedure

 • Vul het digitaal aanvraagformulier in incl. bijlagen

Meebrengen

 • Kadastrale gegevens van het perceel waar de werken worden uitgevoerd
 • Plan of schets van de huidige toestand 
 • Gedetailleerde plannen van het groendaksysteem (van de toekomstige toestand)
 • Factuur van de uitgevoerde werken

Bedrag

 • De toelage bedraagt 25 euro/m² met een maximum van 1.000 euro per aanvraagadres. 

Uitzonderingen

 • Het subsidiereglement geldt niet voor zware intensieve groendaken die een aangepaste dragende constructie vergen. Wel subsidiabel zijn extensieve groendaken die geen of weinig onderhoud vragen. De begroeiing beperkt zich tot mossen, vetplanten, grassen en kruiden die kan aangebracht worden op reeds bestaande gebouwen. 
Online aanvragen Afspraak maken

Contactinformatie