Premie plaatsen winddicht onderdak bij renovatie

Online aanvragen Maak een afspraak

Veel oudere woningen hebben nog steeds geen onderdak. Het aanbrengen van een onderdak vereist dat de pannen moeten afgenomen worden. Dit zorgt voor een extra kost. Plaatsen van isolatie heeft geen zin zonder een onderdak. De isolatie kan nat worden en verliest zijn werking. Geen enkele andere subsidieverlenende instantie neemt een onderdak in de voorwaarden. Een onderdak met een tandgroef systeem zorgt ervoor dat het onderdak winddicht wordt en de isolatie efficiënt zal werken. 
Voor het bekomen van de premie voor het onderdak wordt wel verwacht dat er isolatie wordt aangebracht. De onderdakplaten moeten in elkaar passen door middel van een tand- en groefsysteem en mogen niet bestaan uit kunststof. Een folie komt niet in aanmerking voor de stedelijke premie.

Voorwaarden

 • De premie voor het plaatsen van een winddicht onderdak bij renovatie wordt enkel toegekend als het dak ook geïsoleerd is of wordt met isolatiemateriaal die een R-waarde heeft die groter is of gelijk aan 4.
 • De premie voor de plaatsing van een winddicht onderdak bedraagt 8 euro/m² (maximale premie van 400,00 euro en max helft van de factuur).
 • Om voor de subsidies in aanmerking te komen, is het noodzakelijk de te plaatsen of de reeds geplaatste oppervlakte van het onderdak op te geven en (achteraf) een factuur te kunnen voorleggen. Deze factuur moet het aantal m² materiaal vermelden, de materiaalsoort (merknaam, type en lambdawaarde volgens NBN B 62-002) en de kostprijs van het materiaal en/of van de uitgevoerde werken.

Procedure

 • De aanvraag dient te gebeuren na de uitvoering van de werken maar vooraleer de binnendakafwerking is aangebracht om controle mogelijk te maken.
 • Het aanbrengen van het onderdak en de isolatiewerken worden aangetoond met een factuur van de aannemer (niet ouder dan 1 jaar) die volgende gegevens bevat :
  • Oppervlakte onderdak
  • Type onderdak
  • Oppervlakte isolatie
  • Lambda en R-waarde van de geplaatste isolatie
  • Dikte isolatie
  • Oppervlakte dampscherm

Meebrengen

 • Factuur plaatsen onderdak

Bedrag

 • De premie voor de plaatsing van een winddicht onderdak bedraagt 8 euro/m² (maximale premie van 400,00 euro en max helft van de factuur).

Regelgeving

 • De gemeente behoudt zich het recht om de correcte aanwending van de premie te controleren
 • Onderaan deze pagina kan je het volledige reglement nalezen
Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie