Planologisch attest

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Meer informatie (voorwaarden, procedure) voor een planologisch attest vindt u op de website van Departement Omgeving.

Meebrengen

Komt u langs voor algemene inlichtingen? Neem dan eventueel een aantal foto's mee die uw vraag kunnen verduidelijken. Geef bij het maken van een afspraak steeds een zo nauw mogelijk omschrijving van uw vraag, op die manier kan de dienst Ruimtelijke Ordening u op een vlotte manier helpen.

Komt u langs om een aanvraag in te dienen? Ga dan zeker op voorhand na bij de dienst Ruimtelijke Ordening welke documenten u precies dient mee te nemen.

Regelgeving

  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Contactinformatie