Personeelsfiche

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Bedankt voor het invullen van het formulier. 

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met de personeelsdienst:

057/451 850 of personeel@ieper.be

Gegevens

Inwonenden

Tewerkstellingen

Opleiding

Contactpersoon

Wie ben je?

Werknemer

Adresgegevens
Geboortedatum *
Datum huwelijk *
Mindervalide
Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)?
Fietsvergoeding
Partner? *

Partner

Geboortedatum *
Inkomen *
Mindervalide *
Extra inwonende (anders dan jezelf en partner)? *

Inwonende 1

Geboortedatum *
Verwantschap *
Inwonende 2 *
Geboortedatum *
Verwantschap *
Inwonende 3? *
Geboortedatum *
Verwantschap *
Is één meerdere inwonende invalide? *

Vorige werkgevers

Schoolverlater? *
Begindatum *
Einddatum
2de werkervaring? *
Begindatum *
Einddatum
3de werkervaring? *
Begindatum *
Einddatum
4de werkervaring? *
Begindatum *
Einddatum
5de werkervaring? *
Begindatum *
Einddatum
6de werkervaring? *

Hoogst behaald diploma/studie

Niveau *
Diploma behaald? *

Te verwittigen bij ongeval

Adresgegevens 2

Laten we je even beter leren kennen!

Bij stad & OCMW Ieper/AGB Vauban vinden we het belangrijk dat onze nieuwe medewerkers worden (h)erkend. 

Daarom vragen we vriendelijk om onderstaande vraagjes in te vullen. De informatie wordt enkel intern gebruikt ter aankondiging van jouw toekomstige opstart.