Nieuw ecologisch landschapspark in Sint-Jan

Grenzend aan het Jan Yperman Ziekenhuis en de dorpskern van Sint-Jan komt er een groot ecologisch landschapspark. Een rustgevend natuuroord dichtbij de buurt. Tegelijk vormt het park een nieuwe groene lob voor alle Ieperlingen.

In het noordoosten van Ieper is er momenteel amper publiek groen. Het nieuwe landschapspark zorgt voor welgekomen toegankelijke natuur. Inwoners en passanten, maar ook iedereen in het Jan Yperman Ziekenhuis staat op enkele minuten in het park. In een oase van rust waar je kan pauzeren, wandelen, fietsen, verstillen, genieten, spelen, …

Het park wordt een duurzaam en klimaatrobuust park waar het aangenaam vertoeven is voor mensen, planten en dieren. Elementen als water, beleving, erfgoed en ecologie staan voorop bij het ontwerp. Hierbij houden we onder meer rekening met de bodem, hellingsgraad en behoud van bestaande zichtassen. Water zal een belangrijke rol spelen in het park. Het wordt zo veel mogelijk ter plaatse geïnfiltreerd in poelen en grachten zodat het niet meer versneld afstroomt en elders geen problemen veroorzaakt. Door veel ruimte voor water en bomen te voorzien zal het park ook voor verkoeling zorgen tijdens warme zomers. In en rond het park spot je heel wat sporen uit het verleden. De site herbergt een uniek stukje Ieperse geschiedenis. Want bijna 800 jaar geleden bouwde de stad Ieper, op zowat een kilometer buiten de stad, een nieuwe ‘leprozerie’ (gekend als ‘de hooge siecken’). Een plek waar de melaatsen in een afgezonderde gemeenschap leefden en verzorgd werden. Halfweg de 17de eeuw werd de leprozerie omgebouwd tot een groot hoevedomein, met een walgracht eromheen. De vierkantshoeve werd bewoond tot kort voor de Eerste Wereldoorlog. Op verschillende plaatsen doorheen het park wordt dit erfgoed in de kijker geplaatst. Zo wordt de bestaande walgracht in ere hersteld als in het oog springende waterplek.

Een Natuurbeheerplan zal het beheer van het park voor de komende decennia vastleggen. Het onderhoud zal volledig ecologisch gebeuren: door zo weinig mogelijk maaien krijgt de natuur alle kansen. Langs randen en bij zitbanken, speelzones ... wordt er wel gemaaid. Voor de ontwikkeling van het park is de stad afhankelijk van subsidies, onder andere van het Agentschap voor Natuur en Bos, de Provincie en de Vlaamse Overheid. Het is nog even afwachten of er ook vanuit Europa financiële steun komt. Met de ontwikkeling van het park komt de stad tegemoet aan de voorwaarden uit het Burgemeesterconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatplan.

 

Het ecologisch landschapspark in Sint-Jan in een realisatie van de stad Ieper met de ondersteuning van de Vlaamse Overheid, de Provincie West-Vlaanderen, Kronospan, Rotary Club Ieper en Lions Club Ieper-Poperinge.

                                

                           

Contact