Omzetten van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur

Maak een afspraak

Vanaf 1 januari 2018 treedt de Omgevingsvergunning in werking.  Milieuvergunningsaanvragen die vóór deze datum worden ingediend, worden verder behandeld volgens de vorige procedure volgens het milieuvergunningendecreet.
Een omgevingsvergunning geldt op enkele uitzonderingen na voor een termijn van onbepaalde duur.
De vroeger verleende milieuvergunningen hebben een bepaalde eindtermijn, meestal is dit 20 jaar na beslissingsdatum.

De milieuvergunning kan omgezet worden in een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Hiervoor bestaat een aparte procedure. De aanvraag gebeurt met een specifiek omzettingsformulier.

 

Voorwaarden

De omzetting naar een permanente omgevingsvergunning is niet te combineren met de verandering van de exploitaie (bvb. uitbreiding).
Enkel milieuvergunningen die ingediend werden vanaf 10 september 2002 komen in aanmerking.  De bestaande milieuvergunning moet voor een termijn van 20 jaar zijn afgeleverd.
Tussen de 4 en 3 jaar voor het vervallen van de vergunningstermijn kan de exploitant de omzetting aanvragen bij de bevoegde overheid

Procedure

De procedure omvat een openbaar onderzoek en het raadplegen van adviesinstanties.
De termijn waarbinnen de overheid akte neemt, bedraagt 8 maanden.

Meebrengen

Vorige milieuvergunning.

Bedrag

Vanaf 1 januari 2018 wordt de dossierkost voor de omgevingsaanvraag ingevoerd. Hier kan u het reglement dat de dossierkost bepaalt consulteren.

Maak een afspraak

Contactinformatie