Nieuwe pin- en pukcode aanvragen

Maak een afspraak

Na de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op uw domicilieadres. Bij het afhalen van uw eID in het gemeentehuis, kunt u uw pincode wijzigen.

Indien uw pincode geblokkeerd is (drie keer foute code ingegeven), dan kunt u met uw pukcode (brief) op het gemeentehuis een nieuwe pincode laten aanmaken.

Het deblokkeren van uw code en het aanmaken van een nieuwe pin code gebeurt aan de snelbalie (Auris).  

Kent u uw pincode niet meer, dan kunt u  

 De aanvraag van nieuwe codes gebeurt op afspraak bij de dienst Leven.

Procedure

Binnen de drie weken worden uw nieuwe codes verstuurd naar het gemeentehuis waar u bent ingeschreven. De gemeente verwittigt u wanneer de codes zijn toegekomen. Vervolgens gaat u langs bij uw gemeente om uw nieuwe pincode aan uw eID te koppelen. Maak hiervoor uw afspraak bij de dienst Leven.

Als u verhuist op het moment dat u uw codes kwijt bent, dan kunt u tijdelijk geen nieuwe codes aanvragen. Bij de inschrijving in uw nieuwe gemeente kunt u onmiddellijk nieuwe codes aanvragen.

Heb u al een aanvraag voor een nieuwe eID lopen, dan ontvangt u automatisch een brief met uw nieuwe codes.

Bedrag

5 Euro

Maak een afspraak