Nieuwe cultuurvereniging melden

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Alle Ieperse verenigingen die een actieve en regelmatige culturele werking op het grondgebied van Ieper kunnen aantonen kunnen lid zijn van de SCI. Een ‘Ieperse vereniging’ houdt in dat de zetel van de vereniging in Ieper gevestigd is, en dat minstens de helft van de bestuursleden in Ieper gedomicilieerd is. Een ‘culturele werking’ houdt in dat cultuur een belangrijke rol speelt in de programmatie van de vereniging. Een ‘actieve en regelmatige culturele werking’ houdt in dat de vereniging jaarlijks minstens drie culturele activiteiten voor de eigen leden organiseert of minstens één culturele activiteit voor een ruimer publiek.

 

Een vereniging moet één jaar werking kunnen bewijzen op datum van de aanvraag voor lidmaatschap van de cultuurraad. De aanvraag voor lidmaatschap dient schriftelijk of via online webformulier gericht aan de voorzitter van de SCI en bezorgd op het secretariaat van de Stedelijke Cultuurraad Ieper, Sint-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper.

De aanvraag moet aantonen dat de aanvrager voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden. Een nieuwe aanvraag kan op elk moment van het jaar ingediend worden. Een eventuele erkenning gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de Raad van Bestuur waarop de beslissing genomen werd. Een vereniging die lid is van de cultuurraad wordt verwacht actief deel te nemen aan de werking van de cultuurraad, door minstens eenmaal per jaar aanwezig te zijn op de werkgroepvergadering of de algemene vergadering. Het lidmaatschap (van nieuwe en bestaande leden) geldt tot het einde van het jaar en moet jaarlijks in januari opnieuw aangevraagd worden, op basis van de werking van het voorbije jaar. 

Identificatie

Adres
Is de organisatie aangesloten bij een koepelorganisatie, provinciaal of nationaal verbond? *
Is de organisatie erkend of betoelaagd door andere instanties? *

Culturele werking

Geef aan tot welke deelsector de organisatie behoort *

Overzicht bestuursleden

Vertegenwoordiger

Adres