Aanvraag afschrift niet-openbare akten en bevolkingsregisters

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Een uittreksel uit niet-openbare akten of bevolkingsregisters aanvragen voor genealogisch onderzoek? Dat kan, mits er toestemming is door de persoon of personen waarop de akte betrekking heeft. De aanvraag gebeurt via volgend formulier.

Voeg als bijlage zeker het bewijs van toestemming van de persoon toe aan de aanvraag. Zo kan de aanvraag snel behandeld worden. Beschik je niet over de contactgegevens van de personen die hun toestemming moeten geven? Voeg dan een communicatie aan de betrokkenen via het formulier toe. Indien de personen in België wonen, bezorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand jouw brief aan de geadresseerden.

Adresgegevens 1
Wordt het onderzoek gepubliceerd? *
Heb je toestemming van de betrokken personen? *