Mobiliteitsplan

Stad Ieper beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan sinds januari 2011. Een mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het stedelijk mobiliteitsbeleid. Bijvoorbeeld voor de optimalisatie van het openbaar vervoer, de uitbouw van een lokaal fietsroutenetwerk,... Daarnaast is het mobiliteitsplan het kader voor de projecten en acties die in samenwerking met andere actoren gerealiseerd kunnen worden. Het huidig mobiliteitsplan kan u raadplegen via onderstaande link.

Het mobiliteitsplan wordt momenteel verbreed en verdiept.

 


Contactinformatie