Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Contact

Als u klant bent bij de netbeheerder en voor aardgas betaalt via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’ genoemd), kan u tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas aanvragen om uw woning te verwarmen.

Voorwaarden

 • U heeft onvoldoende financiële middelen om op te laden.
 • Het OCMW in uw woonplaats geeft een minimale levering aardgas tijdens de winterperiode.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (de opladingen), bijvoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Procedure

Informeer bij het OCMW van uw gemeente of u in aanmerking komt. Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en beslist dan of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas. Als u in aanmerking komt, dan laadt het OCMW om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas op voor een bepaald bedrag.

Meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • uw gele budgetmeterkaart indien u nog een oude budgetmeter heeft.
 • een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...)
 • een bewijs van de vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...)
 • de contactgegevens van uw schuldbemiddelaar, als u die heeft.

Bedrag

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas is voor de wintermaanden 2020-2021 vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en van uw statuut (bijvoorbeeld 'beschermde afnemer' of niet).

Voor gewone afnemers is het bedrag (in de 'winterperiode' 2020-2021):

 • voor een appartement: 24,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 34,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 41,66 euro per halve maand.

Voor beschermde afnemers is het bedrag (in de 'winterperiode' 2020-2021):

 • voor een appartement: 10,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 14,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 17,66 euro per halve maand.
Contact

Contactinformatie