Militiegetuigschrift of stamboekuittreksel

Maak een afspraak

Het militiegetuigschrift of militieattest heet tegenwoordig 'stamboekuittreksel'. Het toont aan dat mannen geboren vóór 1 januari 1976 hun dienstplicht vervuld hebben of ervan vrijgesteld zijn. Zij hebben het soms nodig voor oa:

 • dossier pensioenaanvraag
 • sollicitatie
 • mutualiteit

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan personen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.
Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de dienstplicht. De dienstplicht werd opgeschort sinds 1994.

Procedure

 • Je kan een militiegetuigschrift schriftelijk aanvragen bij:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel
tel 02/441 83 28
fax 02/443 96 77
dghr.hrgan@mil.be

Wil bij de aanvraag naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, adres en eventueel stamboeknummer vermelden zodat het gevraagde uittreksel kan worden opgestuurd.

Indien je een minderjarige, niet ontvoogde kandidaat-militair bent, zal je gevraagd worden om een militiegetuigschrift voor te leggen.

 • Je kan je hiervoor aanmelden bij de dienst leven:
 • met je identiteitskaart
 • met het aanvraagformulier
 • vergezeld van een van de ouders bij wie je voornamelijk gedomicilieerd bent (met zijn/haar identiteitskaart) of van een derde die de ouderlijke macht uitoefent (eveneens met zijn/haar identiteitskaart en met het document dat hem/haar als dusdanig aanstelt)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • vergezeld van een van de ouders bij wie je voornamelijk gedomicilieerd bent (met zijn/haar identiteitskaart) of van een derde die de ouderlijke macht uitoefent (eveneens met zijn/haar identiteitskaart en met het document dat hem/haar als dusdanig aanstelt)
Maak een afspraak

Contactinformatie