Milieuinfo

Maak een afspraak

Bij de milieudienst kan je ook terecht voor ondermeer volgende zaken:
- informatie over milieuvergunningen/omgevingsvergunningen (zowel over concrete dossiers als over de procedure)
- algemene milieuinformatie (water- en luchtkwaliteit, bodemonderzoeken en risicogronden Vlarebo ...)
- informatie afvalinzameling en sorteerregels selectieve inzameling
- meldingen zwerfvuil en sluikstorten
- informatie natuur (kleine landschapselementen, habitatgebieden ...)
- informatie afvalwaterzuivering
- inzage milieuvergunningsaanvragen/omgevingsvergunningsaanvragen en milieugerelateerde milieudocumenten (afvalstoffenplannen ...)
- informatie milieutoelagen/premies
- werking en verslagen van de Ieperse milieuraad
- duurzaamheid (duurzaam bouwen, energiebesparing...)
- ...

 

Maak een afspraak

Contactinformatie