Omgevingsvergunning - Melding voor gemengde aanvragen

Met het in werking treden van de Omgevingsvergunning kunnen een aantal stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteiten gemeld worden via een geijkt meldingsformulier.

Het gaat hierbij om meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen al dan niet gecombineerd met ingedeelde milieuactiviteiten klasse 3.
Vóór 1 juni 2017 bestond voor het stedenbouwkundige onderdeel en het milieugedeelte een afzonderlijke procedure. Dossiers die ingediend worden voor 1 juni worden nog volgens de oude procedure afgehandeld.
Vanaf 1 juni 2017 zijn beide procedures geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Meer info over deze procedure is na te lezen op de website het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/documents/14614/82339/Toelichting+bijlage+7/b6a26988-d342-42be-b302-00c57ee48087

 

Procedure

Bedrag

Vanaf 1 januari 2018 wordt de dossierkost voor de omgevingsaanvraag ingevoerd. Hier kan u het reglement dat de dossierkost bepaalt consulteren.

Contactinformatie