Omgevingsvergunning - Melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)

Met het in werking treden van de Omgevingsvergunning kunnen een aantal ingedeelde inrichtingen of activiteiten gemeld worden via een geijkt meldingsformulier.

Het gaat hierbij om meldingsplichtige activiteiten of inrichtingen (klasse 3), al dan niet gecombineerd met stedenbouwkundige handelingen.
Vóór 1 juni 2017 bestond voor dergelijke activiteit reeds een VLAREM-meldingsprocedure. Dossiers die ingediend worden voor 1 juni 2017 worden nog volgens de oude procedure afgehandeld.
Vanaf 1 juni 2017 dient gebruik gemaakt van het nieuwe meldingsformulier.
Meer info over deze procedure is na te lezen op de website het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/documents/14614/82339/Toelichting+bijlage+7/b6a26988-d342-42be-b302-00c57ee48087

Procedure

Zie info Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

 

Bedrag

Vanaf 1 januari 2018 wordt de dossierkost voor de omgevingsaanvraag ingevoerd. Hier kan u het reglement dat de dossierkost bepaalt consulteren.


Contactinformatie