Maak een afspraak

 
Telefonisch op het nummer 0800 9 8900
Ter plaatse aan de onthaalbalie van AC Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
 
Enkel op afspraak: bij de balies van de diensten leven (bevolking en burgerlijke stand), wonen, financiën, economie, ruimtelijke ordening, landbouw en milieu 
 
Zitdagen: bij de dienst welzijn (OCMW)
 
Zonder afspraak: bij de onthaal- en snelbalie voor het afhalen van producten