Stadsmagazine Iedereen Ieper voortaan ook beschikbaar in luistervorm

5 januari 2024

Iedereen Ieper, het magazine van de stad Ieper, is voortaan ook beschikbaar als luistermagazine.

Stad Ieper voert een inclusief beleid en doet inspanningen om de stad, de dienstverlening en de informatie toegankelijk te maken voor elke doelgroep. Daarom biedt de stad voortaan het stadsmagazine in luistervorm aan, ingelezen door Transkript. Dit productiehuis maakt boeken, tijdschriften en teksten toegankelijk voor mensen met een leesbeperking. 

Stadsmagazine in luistervorm
De luisterversie van het stadsmagazine is beschikbaar op de website www.ieper.be/luistermagazine. De gebruiker kan gemakkelijk door de aparte geluidsfragmentjes van de verschillende artikels navigeren. Het stadsmagazine is ook te beluisteren via de gratis Anderslezen-app. Inwoners die via deze app willen werken (via Luisterpunt, Kamelego of Transkript), geven hun naam, mailadres en geboortedatum door via https://www.ieper.be/luistermagazine-2  of via communicatie@ieper.be. Op die manier kunnen wij het stadsmagazine op hun boekenplank plaatsen. 

Iedereen kan het magazine ook online beluisteren via het SoundCloud-platform van de stad. Ook wie weinig tijd heeft of liever luistert naar informatie in plaats van deze te lezen, kan op deze nieuwe manier de stadsinformatie ontvangen. Als de luistereditie van het stadsmagazine in de smaak valt, is er een mogelijkheid om ook brochures in luistervorm aan te bieden.

Dit luisteraanbod is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking met de organisaties die zetelen in de Ieperse Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid. 

Stadsmagazine Iedereen Ieper
Het stadsmagazine Iedereen Ieper verschijnt tweemaandelijks en bevat alle nieuws van en over de stad. Zo lees je er meer over de dienstverlening, beleidsbeslissingen en het vrijetijdsaanbod. Het blad heeft een oplage van 19.250 exemplaren en valt bij alle Ieperlingen gratis in de bus.