Heb ik recht op sociale kortingen of premies voor een lagere energiefactuur?

Heb je het financieel moeilijk? Het kan dat je recht hebt op een aantal kortingen of premies om je energiefactuur te kunnen betalen.

Sociaal tarief elektriciteit en aardgas

Sociaal tarief elektriciteit en gas

Het sociaal tarief is een goedkoper tarief voor elektriciteit en aardgas.

  • Het tarief is overal gelijk in heel België, bij om het even welke energieleverancier of netbeheerder.
  • Het sociaal tarief wordt meestal automatisch toegekend. Je hoeft dus zelf niks te doen.
  • De FOD (Federeale Overheidsdienst) Economie deelt om de 3 maanden aan de energieleverancier mee welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan wordt je tijdelijk recht op het sociaal tarief verlengd tot eind maart 2023.

Stookoliecheque van 225 euro (eenmalige toelage)

Visueel stappenplan aanvraag stookoliecheque

De regering besliste in het kernkabinet van 18 juni 2022 om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe te kennen. De wet die die beslissing bekrachtigt, trad in werking op 29 juni 2022.

Je kan de premie aanvragen tot en met 10 januari 2023.

Lees alle info

 

Toelage uit het Sociaal Verwarmingsfonds (voor gas of mazout in bulk)

Verwarm je je woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas? Dan kan je elk jaar korting krijgen op je energiefactuur. Neem binnen 60 dagen na levering van de brandstof contact op de dienst Welzijn. Zij gaan na of je recht hebt op een toelage. Mail naar welzijn@ieper.be of bel 057 451 710.

Opgelet: dit geldt niet voor de factuur van aardgas via een gewone aanluisting op het stadsdistributienet, propaangas in flessen of butaangas in flessen.

Dit heb je nodig voor je aanvraag 

 

Nieuwe wasmachine, koelkast, diepvries of droogkast nodig? En heb je recht op het sociaal tarief? Krijg 250 euro korting van Fluvius.

Kortingsbon energiezuinige toestellen

Koop je een nieuwe energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries? En heb je recht op het sociaal tarief voor elektrictieit en aardgas? Dan kan je een korting genieten van 250 euro. Vraag op tijd je kortingsbon aan. Heb je er recht op? Fluvius stuurt je per brief de  kortingsbon op naam ter waarde van 250 euro op.

Vraag de Fluvius-kortingsbon aan

 

Federale verwarmingspremie van 100 euro (in 2022)

Heb je op 31 maart 2022 een leveringscontract voor elektriciteit voor je woonplaats? Dan heb je recht op de eenmalige federale verwarmingspremie van 100 euro. Deze premie krijg je automatisch: het bedrag wordt afgetokken van je voorschot- of afrekeningsfactuur in de periode van 18 april tot en met 31 juli 2022.  

Opgelet: je hebt geen recht op de federale verwarmingspremie:

  • voor jouw tweede verblijfplaats
  • als je een professioneel energiecontract hebt afgesloten
  • als je een occasionele klant bent of een tijdelijke aansluiting hebt
  • als je als huishoudelijke afnemer verhuist zonder jouw elektriciteitscontract op te zeggen én wanneer de nieuwe bewoner geen elektriciteitscontract op dat adres afsluit of er geen nieuwe bewoner is
  • als je in een woongelegenheid verblijft waar de inwoners verblijfskosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend (bv. verzorgingstehuizen, woonzorgcentra).

Lees alle info over de federale verwarmingspremie.