Klimaatplan 2030

Lees het volledige klimaatplan van Stad Ieper en Poperinge

Het klimaatplan werd deze zomer gefinaliseerd samen met de stad Poperinge. Na een lang maar waardevol participatietraject is het klimaatplan goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juli 2022

Met dit klimaatplan 2030 willen we 40% CO2 gaan besparen tegen 2030.

Het plan werd opgebouwd in vier thema’s:

Per thema worden telkens 9 acties beschreven, verdeeld over 3 werven. Met deze opbouw zullen we een ruim gamma aan acties realiseren die allen meehelpen de CO2-uitstoot op ons grondgebied te verminderen. De acties zijn verspreid over verschillende doelgroepen. Met de eerste drie thema’s willen we de CO2-uitstoot gaan verminderen.

In het nieuwe klimaatplan 2030 zijn adaptieve maatregelen opgenomen die we als stad willen realiseren om ons te beschermen tegen de opwarming. Meer ruimte geven voor groen en water, ontharden, zijn maatregelen die zullen genomen worden.

Lees het volledige klimaatplan van Stad Ieper en Poperinge

Het stadsbestuur ondersteunt het plan ten volle en geeft zelf alvast het goede voorbeeld. De stad heeft ondertussen verschillende gebouwen gerenoveerd, zonnepanelen geplaatst, stookinstallaties vervangen, energiezuinige verlichting geplaatst of de opmaak van een stedelijk vastgoedplan 2050 voor het patrimonium opgestart. Om ons te beschermen tegen de klimaatverandering werden verschillende groenstructuren gerealiseerd die meehelpen de biodiversiteit te verbeteren.

Maar we zijn er nog niet om de 40% reductie te behalen. Jullie hulp of inbreng is zeker welkom.   

Meer info of interesse laat het gerust weten via duurzaam@ieper.be