Klachtenformulier

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van de stad? Vind je dat je door medewerkers van de stad niet correct bent behandeld? Heb je geen oplossing of gehoor gevonden bij de medewerker of dienst in kwestie? Dan kan je beroep doen op de klachtencoördinator van de stad.

Adresgegevens
Wens je dat bij de behandeling uw anonimiteit behouden blijft? *