Kermis

In Ieper worden jaarlijks twee foren georganiseerd op de Grote Markt:

  • De Kattenfoor vindt plaats van de vrijdag voor de tweede zondag na aswoensdag tot en met de derde zondag na aswoensdag.
  • De Thuyndagfoor vindt plaats vanaf de zaterdag voor de eerste zondag van augustus tot en met de maandag na de tweede zondag van augustus. Indien 15 augustus op een dinsdag of woensdag valt, loopt de foor door tot en met 15 augustus.

De standplaatsen voor de Kattenfoor en de Thuyndagfoor worden jaarlijks door het College van Burgemeester en Schepenen toegewezen. Hiertoe dient de foorreiziger tijdig zijn aanvraagdossier schriftelijk in te dienen bij het Stadsbestuur, vergezeld van een foto van de attractie in werking.

Meer info: foren@ieper.be | 057 451 683


Contactinformatie