Een akte burgerlijke stand opvragen?

6 februari 2023

Voortaan kan je jouw huwelijks-, geboorte- of andere akten van de burgerlijke stand ook raadplegen en downloaden via de toepassing Just-on-web, het digitale platform van de FOD Justitie.

Je hebt toegang tot de documenten door in te loggen via Itsme®, eID of eIDAS.

Op dit platform kan je eveneens:

  • toegang vragen tot jouw juridisch dossier en het raadplegen;
  • jouw verkeers- en strafrechtelijke boetes beheren;
  • de bewindvoering voor kwetsbare personen beheren;
  • jouw verzoekschriften, dossiers, conclusies en brieven neerleggen bij een rechtbank;
  • zich registreren als vertaler, tolk of expert, of jouw kostenstaat indienen.
     

Meer info vind je op: De online diensten van Justitie (justonweb.be)