Inventaris varkens - sanitair attest

Maak een afspraak

Het sanitair attest levert het bewijs dat voldaan is aan de sanitaire uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens. Dat is een minimum uitrusting om een ernstige verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.

Procedure

De aanvraag voor het houden van varkens of wijzigen van de varkenshouderij dient te gebeuren door het invullen van een formulier te verkrijgen bij de landbouwdienst (het attest wordt nadien afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV). 

Meebrengen

- Vorig sanitair attest.
- Overzicht van varkensstapel (aantal dieren) op datum van aangifte.

Regelgeving

Alle varkenshouders hebben een sanitair attest nodig.

Maak een afspraak

Contactinformatie