Inspiratiegids voor een kwaliteitsvolle groei van Ieper

Het college keurde op 11 mei 2020 de Inspiratiegids voor een kwaliteitsvolle groei van Ieper goed.

Met deze inspiratiegids wordt een handleiding aangereikt om Ieper op een kwaliteitsvolle wijze te laten groeien. Het versterken van groenblauwe netwerken wordt op een slimme wijze gekoppeld aan de verdichtingsopgaves.
Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor natuur, water, recreatie, multifunctionele en stadsnabije landbouw, functionele en recreatieve verbindingen. Hierdoor ontstaat de ideale plek om bewoners en lokale ondernemers aan te trekken in klimaatrobuuste stadsdelen.
We vermijden waar mogelijk het aansnijden van open ruimte en zoeken in de eerste plaats naar een optimalisatie van de bestaande bebouwde ruimte. 

De kansen zijn legio, maar de gevaren ook. Ondoordachte verdichting en uitbreiding kan zorgen voor een gebrekkige leefkwaliteit, afname van groen, overstromingsgevaar, toename van hitte, visuele verstoring van het stadsgezicht en bebouwing van groene lobben.

Net daarom werd de inpiratiegids opgemaakt door OMGEVING en Plusoffice Architects. Deze gids fungeert als een handige tool, een inspiratiebron voor stedelijke administraties, burgers en ontwikkelaars.

De inspiratiegids kan u hier donwlaoden alsook de bijhorende kaart

Contactinformatie