Inlichtingen ruimtelijke ordening

Wil je weten welke bouwvoorschriften er gelden voor jouw (toekomstige) eigendom, dan kan je deze opvragen bij de dienst Omgeving - Ruimtelijke Ordening. Vooraleer je tot de aankoop van een woning overgaat, is het belangrijk dat je voldoende informatie inwint over de bouwmogelijkheden op het perceel.

Ook voor het nagaan of een omgevingsvergunning of melding nodig is voor bepaalde werken, kan u bij de dienst Ruimtelijke Ordening terecht. Onder andere voor volgende werken kan een vergunnings- of meldingsplicht gelden, afhankelijk van de voorschriften op het perceel:

 • Het bouwen, verbouwen, uitbreiden van een woning of ander gebouw (tuinhuis, garage, carport, etc.)
 • Het slopen van een gebouw of gedeelte van een gebouw
 • Het wijzigen van de gevels en/of de dakbedekking
 • Het wijzigen van het schrijnwerk in de voorgevel
 • De aanleg van een oprit, terras of andere verharding (zowel waterdoorlatende als niet-waterdoorlatende verharding)
 • Het aanleggen van een zwembad, vijver, etc.
 • Het plaatsen van afsluitingen
 • Het plaatsen van zonnepanelen
 • Het vellen van bomen
 • Terreinaanlegwerken, het ophogen van gronden
 • Het wijzigen van de functie van een gebouw (bv. vakantiewoning, kantoor, handel, reca, ambacht, etc.)
 • Het vermeerderen of verminderen van het aantal woongelegenheden in een gebouw
 • Het inrichten van een zorgwoning
 • Het plaatsen van publiciteit
 • Het verkavelen van gronden of het wijzigen van een verkaveling
 • ...

Op de website van het Departement Omgeving kan algemene informatie omtrent de geldende wetgeving teruggevonden worden. Het al dan niet vergunningsplichtig zijn van bepaalde werken hangt daarnaast ook af van de geldende stedenbouwkundige voorschriften op het perceel. Er wordt best steeds navraag gedaan bij de dienst ruimtelijke ordening of bepaalde werken vergunningsplichtig/meldingsplichtig zijn en of het gevraagde verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

Bovendien zijn in Ieper enkele gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen van kracht die onder andere de vergunningsplicht aanvullen.

Vragen kunnen steeds per telefoon (057 451 660) of e-mail (ruimtelijke.ordening@ieper.be) gericht worden aan de dienst.
Indien nodig kan telefonisch een afspraak gemaakt worden om langs te komen bij de dienst.

Meebrengen

Om u zo vlot mogelijk te helpen, gelieve het adres/de locatie en een beknopte omschrijving van de vraag in te vullen in het veld ‘Opmerkingen’.
Breng foto’s en/of plannetjes mee naar de afspraak om uw vraag te verduidelijken.

Regelgeving

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Contactinformatie