Individuele behandeling van Afvalwater (IBA)

Maak een afspraak

IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater.
In het buitengebied zijn vele woningen niet aangesloten op riolering en loopt het afvalwater dus ook niet naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Vandaag loopt het afvalwater nog vaak ongezuiverd naar de gracht of waterloop. Omdat we een goede oppervlaktewaterkwaliteit beogen, moeten we ook in het buitengebied aandacht hebben voor waterzuivering.  Daarom werden er voor gans Vlaanderen zoneringsplannen opgemaakt.
Op dit zoneringsplan kan je nagaan of je woning gelegen is een gebied waar riolering aanwezig is, of er in de toekomst riolering voorzien wordt (het collectief te optimaliseren buitengebied) of dat je zelf dient in te staan voor de waterzuivering en dus een iba dient te plaatsen (het individueel te optimaliseren buitengebied).
In dit laatste geval heb je de keuze om zelf een systeem naar keuze te plaatsen, of om te kiezen voor een iba die de stad je aanbiedt.

Het zoneringsplan geeft ook aan wanneer de iba dient geplaatst.  In totaal moeten er in Ieper ongeveer 680 iba's geplaatst worden.  Wie volgens het zoneringsplan aangeduid is als 'prioritair' moet een iba plaatsen tegen eind 2021.  Bewoners in deze situatie ontvingen hierover reeds een brief van de stad.

Voorwaarden

Voor bestaande woningen in het individueel te optimaliseren buitengebied moet het afvalwater van de woning nu reeds aangesloten zijn op een septische put.
Is de iba aangeduid als 'prioritair' dan dient het afvalwater tegen eind 2021 aangesloten op een iba.  

Elke iba dient te voldoen aan milieuvoorwaarden.
Wie kiest voor een iba via de stad is er zeker van dat een gecertificeerde installatie geplaatst wordt.

Procedure

De aanvraag voor het plaatsen van een iba door de stad gebeurt in twee stappen:
- de principiële aanvraag
- de overeenkomst

Bij de principiële aanvraag laat je de stad weten om interesse te hebben in een iba via de stad.  Je schetst de huidige situatie.  De stad contacteert de firma die daarna met je contact opneemt voor een plaatsbezoek en in overleg nagaat waar de iba kan geplaatst worden.  Indien de voorgestelde werkwijze je akkoord kan wegdragen, onderteken je een overeenkomst.  Na ontvangst van de overeenkomst kan de stad de opdracht geven aan de firma om tot installatie van de iba over te gaan.


Bedrag

Kostprijs iba via de stad: 2.000 EUR (excl. BTW)

Maak een afspraak

Contactinformatie