Humanitaire regularisatie (9bis)

Een humanitaire regularisatie (9bis) is een machtiging tot verblijf voor meer dan 3 maanden. Deze regularisatie is een uitzonderingsprocedure. Ze dient voor situaties waarbij iemand niet in aanmerking komt voor een andere verblijfsprocedure, maar waar er toch een reden is voor verblijf in België.

Voorwaarden

Volgende voorwaarden gelden:

  • beschikken over een identiteitsbewijs 
  • een verblijfplaats in België hebben
  • buitengewone omstandigheden aantonen
  • bewijs van betaling bijdrage voorleggen.

Procedure

Regularisatie wegens humanitaire redenen:

  • U stuurt een aangetekende aanvraag naar de burgemeester.
  • Dat stad onderzoekt uw verblijfplaats binnen de 10 dagen na de aanvraag.
  • De stad geeft een ontvangstbewijs na een positieve woonstcontrole.
  • Uw aanvraag gaat dan voor verdere behandeling naar Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel (DVZ).
  • De DVZ stuurt haar beslissing over de aanvraag op naar de stad.
  • De stad brengt u op de hoogte van de beslissing.

Contactinformatie