Huisnummer

Hebt u een bouwgrond gekocht maar weet u niet wat uw huisnummer wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra huisnummer nodig hebt, voor een stal, een bedrijf, een vzw,...? Vraag uw huisnummer dan aan bij de gemeente.

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Vragen kunnen steeds per telefoon (057 451 660) of e-mail (ruimtelijke.ordening@ieper.be) gericht worden aan de dienst Ruimtelijke Ordening. 

 

Procedure

U vraagt het huisnummer aan bij de gemeente:

  • Bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning. Ingeval reeds een omgevingsvergunning voor de bouw van de woning verleend werd, zal het huisnummer in de omgevingsvergunning vermeld staan.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen. Gezien het wijzigen van het aantal woonentiteiten stedenbouwkundig vergunningsplichtig is, zal de nieuwe huisnummering vermeld staan in de omgevingsvergunning.

Het gemeentebestuur wijst u een of meer huisnummers toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Eens het huisnummer toegekend is, kan u zich richten tot het Loket Openbaar Domein van de stad Ieper om dit huisnummer zelf af te halen. De contactgegevens kan u hier raadplegen. 

Contactinformatie