Waardevolle graven op Ieperse begraafplaatsen kunnen hergebruikt worden

22 oktober 2020
De Ieperse begraafplaatsen worden sinds enige jaren grondig gerenoveerd.  Het stadsbestuur kiest hierbij resoluut voor vergroening en voor inbreiding i.p.v. uitbreiding. Bij de renovatie wil men waardevolle graven beschermen door ze in hergebruik te geven.  Het stadsbestuur keurde dan ook recent een reglement voor hergebruik van graven goed. 
 
Het reglement voorziet dat individuele personen een bestaand grafmonument kunnen reserveren voor hergebruik. Als hergebruiker van een grafmonument engageert men zich om aan dit grafmonument kleine herstellingen uit te voeren en het te onderhouden. Hierdoor kunnen de inwoners actief participeren aan het behoud van ons waardevol funerair erfgoed.
 
Enkel graven waarvan de concessie verstreken is en niet werd verlengd, komen in aanmerking voor hergebruik. Als niemand de concessie hernieuwt, dan worden de graven en graftekens na dat jaar eigendom van de stad en kunnen ze ook verwijderd worden. 

Bij het beheer van de Ieperse begraafplaatsen staat de zorg voor funerair erfgoed centraal. Het laten hergebruiken van graven met waardevolle graftekens kadert volledig in deze bekommernis. Het is één van de mogelijkheden om graven met een esthetische, kunstzinnige waarde en funeraire symboliek voor de sloophamer te behoeden.  Ook andere authentieke, solide grafmonumenten worden voor hergebruik aangeboden om zo de inbreiding van onze begraafplaatsen te bevorderen.
 
De graven die voor hergebruik in aanmerking komen, staan allemaal in een online catalogus.  

Bij elk graf hoort een engagementsverklaring.  Daarin staan alle voorwaarden om een concessie te kunnen nemen op het graf. Geïnteresseerden hebben maximum 1 jaar de tijd om aan alle voorwaarden te voldoen.  De concessies worden toegekend voor 30 jaar en tegen dezelfde prijs als de concessies voor nieuwe graven. 
 
Dat zijn niet alleen mooie monumenten, er is ook onderzocht of de grafkelder nog stabiel en in goede staat is. Door een historisch grafmonument in hergebruik te nemen, krijgt de burger de kans om voor zichzelf of een dierbare een unieke laatste rustplaats uit te kiezen. Tegelijkertijd zorg dit ervoor dat een bijzonder stukje erfgoed blijft bestaan.

Het zal mogelijk zijn om de naam van de nieuwe gebruiker op het graf te zetten, maar ook de oude opschriften zullen meestal behouden blijven. 
 
De selectie wordt ook ter plekke aan de graven op de begraafplaats kenbaar gemaakt.  
 
 

Contactinformatie