Hengelen in Ieper

Vestingen Hengelen kan enkel vanop de steigers aan de buitenzijde van de vestinggrachten.
  Een hengelvergunning is te bekomen aan de onthaalbalie Auris (Ter Waarde 1) en de dienst toerisme (Grote Markt).
Kostprijs:
  • een vergunning voor het dagvissen
    • minderjarigen / 5,00 euro per hengel (eerste hengel gratis)
    • meerderjarigen / 10,00 euro per hengel
    • met een maximum van 4 hengels per vergunning
  • een vergunning voor het dag- en nachtvissen
    • 100,00 euro per vergunning (maximum 4 hengels)
Zillebekevijver De vijver is voor het hengelen in concessie bij de Zillebeekse Vijvervissers.
Hengelen kan vanop de steigers rondom de vijver.
  Zowel dag- als jaarvergunningen kunnen bij de club of aan de vijver worden aangekocht.
Dikkebusvijver De vijver is wat het hengelen betreft in concessie bij Sportvisserij Vlaanderen.
  Jaarvergunningen kunnen bij de club worden aangekocht. Dagvergunningen kunnen aan de automaat rechts van het vijverhuis kunnen worden bekomen.
Openbare wateren (o.a. Kanaal Ieper-Ijzer, vaart Ieper-Komen, Palingbeek …) Wie in zijn vrije tijd aan de slag wil als visser, moet in het bezit zijn van een vergunning: een visverlof. Het visverlof is verplicht voor mensen die recreatief vissen op de binnenlandse wateren van het Vlaamse Gewest.

  Dit visverlof is online aan te vragen of via alle postkantoren te bekomen.
   

 

 

 

Contactinformatie