Gemeentelijke premie voor gescheiden riolering op privaat domein

U kan een gemeentelijke premie bekomen voor de afkoppeling van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privaat domein bij de aanleg van een gescheiden stelsel op het openbaar domein door de rioolbeheerder.

Voorwaarden
• Uw eigendom is gelegen in het projectgebied waar er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd door de rioolbeheerder;
• U beschikt over een afkoppelingsstudie die werd opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige voor de start van de openbare rioleringswerken;
• De private werken werden uitgevoerd in de periode tussen de opmaak van de afkoppelingsstudie en het einde van de openbare rioleringswerken in uw straat;
• Een positief conformiteitsattest werd uitgeschreven van uw private afkoppeling door de keurder aangesteld door Stad Ieper. Deze keuring gebeurt na afloop van de openbare werken en valt ten laste van de stad Ieper.

Procedure
• U kan een aanvraagformulier verkrijgen via de dienst Openbaar Domein;
• U bezorgt dit aanvraagformulier terug aan de afdeling openbaar domein samen met de detailfacturen en eventuele foto’s van de private werken;
• Na goedkeuring van uw aanvraag door de leidend ambtenaar en het verkrijgen van een positief keuringsattest van de keurder, gaan wij over tot uitbetaling van de premie.

Bedrag
• De premie bedraagt de helft van de gefactureerde kostprijs, btw niet inbegrepen met een forfaitair maximum van 1.000,00 EUR.


Contactinformatie