Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Hier vindt u de geldige ruimtelijk uitvoeringsplannen. Het is mogelijk dat delen van het plangebied van deze ruimtelijk uitvoeringsplannen vervallen zijn door de inwerkingtreding van een recenter plan of verfijnd werden door een verkaveling. Daarom is het noodzakelijk dat voor een specifiek perceel steeds een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister van de stad Ieper opgevraagd wordt bij de dienst Ruimtelijke Ordening, zo krijgt u correcte informatie over het geldende plan.

Op kaart   
RUP Kalfvaart plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Vijverbeek plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Kruiskalsijde II plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Zacht recreatiegebied   Ieperboog plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Kattenkerkhof plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Zonevreemde bedrijven plan voorschriften toelichtingsnota
Beperkte herziening RUP zonevreemde bedrijven - deelplan 1/12 plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Elverdinge plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Elverdinge-Herneming plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Kasteelwijk plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Boezinge Centrum plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Vuilebeek Vlamertinge plan voorschriften toelichtingsnota
RUP De Vloei plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Brandhoek plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Dehemlaan plan voorschriften toelichtingsnota
RUP RWZI Vlamertinge plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Vlamertinge - Hoge   Akkerweg II plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Langs de vaart plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Maarschalk Haiglaan plan voorschriften toelichtingsnota
RUP zonevreemde recreatie en toerisme plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Forrez plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Vestingslandschap plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Florawest plan voorschriften toelichtingsnota
RUP Golf de Palingbeek plan voorschriften

toelichtingsnota
Plan MER
Bijlagen
Kaartenbundel1
Kaartenbundel2

RUP Zuiderring

plan voorschriften

toelichtingsnota
kaartenbundel TN
register plancompensatie
procesnota
beslissing

RUP Jan Yperman en omgeving plan voorschriften

toelichtingsnota deel 1
toelichtingsnota deel 2
register plancompensaties
onteigeningsplan
onteigeningsbesluit
procesnota
gemeenteraadsbesluit

RUP Campus Veurnseweg

De Raad van State heeft op 18 juni 2024 het besluit van de gemeenteraad van de
stad Ieper van 7 februari 2022 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Campus Veurnseweg’ vernietigd. 

Dit GRUP Campus Veurnseweg heeft bijgevolg geen juridische waarde meer.

Arrest Raad van State

plan voorschriften

toelichtingsnota deel 1
toelichtingsnota deel 2
toelichtingsnota deel 3
toelichtingsnota deel 4
register plancompensaties
procesnota

 

Contactinformatie