Partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

De partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd op 8 maart 2018 en treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe partiële herziening heft delen van het initiële gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 2 oktober 2000, op. Gezien de partiële herziening geschreven werd als een gecoördineerde versie, leest u best de partiële herziening indien u de actuele versie wenst te consulteren.

GRS - informatief deel + kaartenbundel

GRS - richtinggevend deel + kaartenbundel

GRS - bindend deel

Advies Gecoro

Vaststellingsbesluit Gemeenteraad

Goedkeuringsbesluit Deputatie

Publicatie Belgisch Staatsblad

Contactinformatie