Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan versie 2000

Het huidige gemeentelijk structuurplan werd partieel herzien. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 2 oktober 2000, is deels achterhaald. De partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd op 8 maart 2018 en treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe partiële herziening heft delen van deze versie van het structuurplan op. Gezien de partiële herziening geschreven werd als een gecoördineerde versie, leest u best de partiële herziening indien u de actuele versie wenst te consulteren.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan versie 2000.

Informatief gedeelte

Richtinggevend gedeelte

Bindend gedeelte

Informatieve kaarten

Richtinggevende kaarten

Contactinformatie