Gedeeld verblijf minderjarigen

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten. Het is dus enkel de bedoeling om de betrokken gemeente te informeren dat een kind gedurende een bepaalde tijd wel degelijk in die gemeente verblijft, zonder er officieel ingeschreven te zijn. Andere, niet-gemeentelijke, socio-economische of fiscale rechten worden via deze vermelding niet toegekend.

Gedeeld verblijf kan aangevraagd worden bij de dienst Leven (op afspraak - als product adreswijziging kiezen) mits voorlegging van het schriftelijk akkoord van de andere ouder.

Nodig:
-identiteitskaart
-schriftelijke toelating andere ouder
of eventueel gerechtelijke beslissing omtrent inschrijving gedeeld verblijf.