Geboortepremie of kraamgeld

Contact

Het kraamgeld is een éénmalige premie die u krijgt bij de geboorte van een kind. U kunt het kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van uw kind.

Vanaf 1 januari 2019, gaat het kraamgeld op in het Groeipakket, het nieuwe kinderbijslagsysteem.

Procedure

Wie de geboortepremie mag aanvragen is wettelijk geregeld. De aanvraag gebeurt in deze volgorde:

 • de vader
 • de moeder

De vader vraagt meestal het kraamgeld aan. Als hij geen werknemer is, vraagt de moeder het kraamgeld aan.

Als noch de vader, noch de moeder werknemer of zelfstandige is, dan wordt de aanvraag gedaan door de oudste persoon uit de volgende lijst:

 • de partner van de moeder
 • een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • een (half-)broer of (half-)zus van het kind.

Het kraamgeld vraagt u aan bij:

 • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
 • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of gepensioneerd bent
 • uw kinderbijslagfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
 • bij FAMIFED, als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs werkt, of als u grensarbeider bent.

Elk fonds heeft een eigen regeling. Voor individuele vragen over het kraamgeld neemt u als werknemer het best contact op met uw personeelsdienst of met het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Zelfstandigen kunnen zich richten tot hun sociaal verzekeringsfonds.

Andere geboortepremies

Naast het kinderbijslagfonds zijn er andere instanties die in een geboortepremie voorzien.

 • De stad Ieper kent aan de moeder die haar wettelijke woon- en verblijfplaats te Ieper heeft op het ogenblik van de geboorte van een kind, een premie toe onder de vorm van een cadeaubon van 40 euro.
 • Voor de geboortepremie van ziekenfondsen neemt u best contact op met uw ziekenfonds.

Bedrag

Kind Bedrag
1ste kind (ook 1ste kind van 1 van de ouders) 1.272,52 euro
Elk volgend kind 957,42 euro
Elk kind van een meerling 1.272,52 euro

 

Contact

Contactinformatie